Globálne vzdelávanie

Vo Fairtrade Česko a Slovensko chceme podporiť úsilie porozumieť vzťahom vo svete a pripravovať sa na život v 21. storočí. Pre život v našom svete je stále dôležitejšie, aby človek vedel kriticky premýšľať a načúvať druhým, analyzovať informácie, reflektovať kontext a individuálne aj kolektívne reagovať na nové výzvy a zmeny. Zorientovať sa v prepojenom a meniacom sa svete nám pomáha globálne vzdelávanie. To prispieva k pochopeniu nášho vzťahu k ostatným ľuďom a miestam vo svete. Smeruje nás k prijatiu zodpovednosti a nachádzaniu spôsobov, ako spolu žiť s ohľadom na potreby všetkých a pri zachovaní limitov planéty.

ČO UČIŤ

Ak sa chceme globálnemu vzdelávanie venovať v škole, skautskom oddiele či v knižnici, môžeme využiť vzdelávacie metodiky alebo lekcie z webovej stránky www.globalnevzdelavanie.sk. Na Slovensku sa globálnemu vzdelávaniu venujú viaceré neziskové organizácie s rôznym záberom. Napríklad Človek v ohrození rozvíja témy menšín, sociálne a etické otázky, enviromentálnym témam sa venujú organizácie ako CEEV ŽivicaSOSNACentrum enviromentálnych aktivít a ďalšie.

V globálnom vzdelávania sa môžete venovať témam ako klimatická zmena, chudoba, detská práca, výrub dažďových pralesov, pracovné podmienky, globalizovaný obchod, zodpovedná spotreba alebo migrácie. Téma fair trade sa dotýka mnohých týchto tém, pre výučbu môžete využiť niektoré z našich vzdelávacích lekcií:

  • Vzdelávacia lekcia Záhada lacných banánov
  • Vzdelávacia lekcia Základné potreby
  • Vzdelávacia lekcia Cena kakaa
  • Vzdelávacia lekcia V tieni kakaovníka
  • Vzdelávacia lekcia Roly vo Fairtrade
  • Vzdelávacia hra Fairtradový AZ kvíz
  • Vzdelávacia lekcia Strážcovia pralesa

AKO UČIŤ

Venovať sa globálnym témam je super. Pokiaľ chcete vzdelávanie posunúť na ďalšiu úroveň, objavujte celú šírku globálneho vzdelávania. Ešte dôležitejšie než ČO učiť je AKO to učiť. Preto sú neoddeliteľnou súčasťou globálneho vzdelávania aj princípy a hodnoty, na ktorých vzdelávanie stojí. Vďaka im sú ľudia viac schopní a ochotní aktívne sa podieľať na riešení lokálnych a globálnych problémov. Globálne vzdelávanie funguje ako celok, práve ako taký prispieva k pochopeniu rozdielov, podobností a súvislostí medzi životmi ľudí vo svete a uľahčuje porozumenie jednotlivým procesom, ktoré ich ovplyvňujú.

Vydajte sa na cestu napríklad pomocou materiálu Čo je globálne vzdelávanie od globalnevzdelavanie.sk prípadne si pozrite praktický materiál Objevuj svět globálního vzdělávání od českej organizácie NaZemi!

Pri organizovaní osvetových podujatí môžeme rozmýšľať nielen o samotnej téme akcie a vplyve, ale aj o hodnotovom rámci, ktorý svojou akciou často nevedomky komunikujeme navonok – k tomu odporúčame náš materiál Informujeme o svete.