Solidarita v rámci COVID-19: Fairtrade pomáha pestovateľom z globálneho Juhu. Prinášame vám konkrétne príklady pomoci

Solidarita v rámci COVID-19: Fairtrade pomáha pestovateľom z globálneho Juhu. Prinášame vám konkrétne príklady pomoci

Organizácia Fairtrade International v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 vyzvala bezprostredne v marci členské organizácie a partnerov k prispeniu do dvoch fondov na podporu pestovateľov. V rámci spojeného partnerstva Fairtrade sa zišlo pestovateľom v rámci financovania obnovy takmer 15 miliónov eur. Fairtrade Česko a Slovensko prispela do podporného fondu sumou desaťtisíc eur.

Drobní pestovatelia sa zasluhujú takmer o 35 % celkovej svetovej produkcie potravín. Na týchto pestovateľov masívne stále dopadá pandémia COVIDU-19. Drobní pestovatelia kávy v Indonézii hlásia pokles predaja o 70 až 90 % v porovnaní s predajnými zmluvami z minulého roka. Keď na začiatku roka udrela prvá vlna pandémie, bol zber čaju v Indii v plnom prúde. Pri bavlne sa podľa Konferencie OSN o obchode a rozvoji tohto roku očakáva globálny pokles predaja o 22 %. Svetový potravinový program uvádza, že v Latinskej Amerike je kvôli ekonomickej kríze, obdobiu hurikánov a pandémii COVID-19 ohrozených 16 miliónov ľudí nedostatkom jedla.

„Aktuálna kríza dopadla na ekonomiku krajiny ako celku vrátane našej organizácie,“ uvádza Sigfredo Benitez z fairtradového kávového družstva z El Salvadoru. „Museli sme tiež niektorých robotníkov poslať domov. S pomocou fairtradového príplatku sme boli schopní doplatiť im zostávajúce výplaty.“

S Fairtrade International, národnými organizáciami a sieťami fairtradových pestovateľov sa spojili Nemecké ministerstvo ekonomickej spolupráce a rozvoja (BMZ), Švajčiarsky štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti (SECO), Britská kancelária pre krajiny spoločenstva národov a pre rozvoj (FCDO) a ďalšími v rámci programu Fairtrade Partnerstva. Zišlo sa tu pestovateľom v rámci financovania obnovy takmer 15 miliónov eur.

Tieto financie sú určené na obdobie dvoch rokov a budú poskytnuté na rôzne krátkodobé aj dlhodobé opatrenia boja s dopadmi pandémie v Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a v Karibiku. Pomôžu drobným pestovateľom začať a realizovať programy zamerané na prevenciu šírenia ochorenia COVID-19, zaistenie potravín, zabezpečenie a zvyšovanie príjmov prostredníctvom diverzifikovaného zamerania na rôzne plodiny a trhy, na boj s ohrozovaním ľudských práv v dodávateľskom reťazci a na zlepšenie digitálnych technológií, aby bola možná obnova a v budúcnosti aj obchodná odolnosť.

Fond na podporu fairtradových pestovateľov bezprostredne pomohol pestovateľom postihnutým pandémiou COVID-19.

Fond pomohol od jari už tisícom farmárov a robotníkov aj ich komunitám vyrovnať sa s bezprostrednými následkami krízy. V Afrike, ázijsko-tichomorskom regióne aj na americkom kontinente patrilo ku kľúčovým aktivitám nasledujúce: distribúcia osobných ochranných pomôcok a základných potravín v rámci producentských sietí, testovanie, hygiena a osveta o prevencii šírenia vírusu, ochrana zdrojov, aby bolo možné zvládať zvyšujúce sa výrobné náklady, dočasné vyplácanie miezd zamestnancom postaveným mimo služby – v niektorých regiónoch.

Fairtrade Česko a Slovensko prispelo do podporného fondu sumou desaťtisíc eur. Ide o peniaze, ktoré pochádzajú z licenčných poplatkov za fairtradový tovar predaný v Českej republike a na Slovensku,“ vysvetľuje Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko.

Ďalšie konkrétne príbehy pomoci z Fondu pre podporu fairtadových pestovateľov nájdete tu.

Fairtrade tiež predlžuje možnosť použiť flexibilný príplatok na pomoc v boji s COVIDOM-19.

Od marca umožnilo Fairtrade flexibilnejšie rozhodovanie o využití fairtradového príplatku a o jeho rozdeľovaní. Ide o peniaze na vzdelávanie, rozvoj infraštruktúry a hlavne zdravotnej starostlivosti. Vďaka tomu mohli pestovatelia konať rýchlejšie a chrániť zdravie a živobytie farmárov a robotníkov aj ich komunít. Tento prvotný krok k zmene sa týkal všetkých typov fairtradových pestovateľov – od malých pestovateľských družstiev až po veľké farmy s najímanou pracovnou silou. Pre organizácie s najímanou pracovnou silou Fairtrade túto možnosť v septembri predĺžil. V praxi to znamená, že komisie pre fairtradový príplatok vedené robotníkmi môžu aj naďalej rozdeliť až 100 % príplatku v hotovosti.