Prečo kupovať práve fairtradovú čokoládu?

Prečo kupovať práve fairtradovú čokoládu?

Myslíte, že všetky čokolády sú rovnaké? A čo tie mnohé označenia s informáciami o udržateľnosti, ktoré vidíte na obaloch v supermarketoch?

Ak milujete čokoládu a chcete, aby vaše nákupné rozhodnutie prispelo k pozitívnej zmene v životoch pestovateľov, prečítajte si viac o dopadoch systému Fairtrade v tomto článku. Zameriame sa v ňom na to, ako Fairtrade pomáha zvyšovať príjmy pestovateľov a prehlbovať ich znalosti.

1) Fairtrade zaručuje pestovateľom finančnú bezpečnosť aj v prípade poklesu globálnych cien kakaa.

Sme jednou z hlavných certifikačných organizácií, ktorá pestovateľom zaručuje vyplácanie cien pokrývajúcich náklady na udržateľnú produkciu. Nedávno sme zvýšili fairtradovú minimálnu výkupnú cenu o 20 %. Pestovatelia tiež môžu vyjednávať, a keď sú trhové ceny vyššie, môžu si zarobiť ešte viac.

Na Pobreží slonoviny si vďaka fairtradovej minimálnej cene len za obdobie od októbra do decembra 2019 pestovatelia zarobili o 15,1 milióna dolárov viac, než by si zarobili štandardnými cenami.

2) Fairtradové družstvá dostávajú fairtradový príplatok a rozhodujú, ako s ním naložiť.

Stanovený fairtradový príplatok za kakao sa minulý rok tiež zvýšil o 20 % a stal sa z neho najvyšší pevne stanovený príplatok zo všetkých certifikačných označení. Družstvám je tak okrem minimálnej fairtradovej ceny vyplácaný dodatočný príplatok a členovia sami rozhodujú, ako ho investovať. V roku 2018 získali fairtradové kakaové družstvá na týchto príplatkoch viac než 44 miliónov eur.

Na aké typy projektov družstvá príplatok používajú? Pomocou fairtradového príplatku môžu družstvá rozširovať svoje podnikanie v nových smeroch a rozvíjať svoje komunity. Kávové družstvo v Hondurase použilo svoj príplatok na diverzifikáciu plodín – začali sa zaoberať aj kakaom a vybudovali svoju vlastnú továreň na čokoládu. Organizácia pestovateľov kakaa na Pobreží slonoviny mohla vďaka príplatkom nainštalovať hydraulické čerpadlá a vybudovať vo svojich obciach nové školské triedy. Za najdôležitejšie pritom považujeme to, že o projektoch rozhodujú sami pestovatelia.

3) Fairtradoví pestovatelia vytvárajú demokratické organizácie a tým zvyšujú svoju udržateľnosť.

Pre systém Fairtrade je kľúčové vytváranie družstiev, ktoré vlastnia sami pestovatelia. Keď sa drobní pestovatelia spoja a vytvoria demokratické organizácie, majú viac zdrojov a väčšiu silu v oblasti kúpnych vzťahov, čo im v dôsledku prinesie vyššie príjmy.

Západoafrický fairtradový program pre kakao poskytuje kakaovým družstvám školenia a ďalšie služby, aby z nich boli silnejšie zodpovedné členské organizácie a stabilnejší obchodní partneri. Družstvá a ich členovia z radov pestovateľov si môžu zvoliť školenia na rôzne témy vrátane vedenia, finančného manažmentu, správnych poľnohospodárskych postupov, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, genderových práv, diverzifikácie príjmov alebo plodín a podobne. Takmer 9 z 10 družstiev uviedlo, že v nadväznosti na tieto školenia zorganizovali ďalšie vlastné akcie – napríklad iniciovali školenia pre svojich členov, vytvorili strategický plán alebo posilnili svoje vedenie. Prečítajte si viac v našej nedávnej správe hodnotenia programu.

4) Rastie počet žien – pestovateliek na pozícii majiteliek a vedúcich.

Na Fairtradovej ženskej škole manažérskych zručností na Pobreží slonoviny už čoskoro dokončí štúdium druhá skupina pestovateliek kakaa, ktoré tu rozvíjajú svoje zručnosti v oblasti vedenia ľudí vo svojich organizáciách a spoznávajú vlastné ekonomické zručnosti. Jednoročný program poskytuje praktické školenie v oblasti financií, vyjednávania, rozhodovania a budovania komunít založených na súdržnosti a podpore.

Fairtradové štandardy vyžadujú rovnaké zaobchádzanie s mužmi aj ženami a podporujú vytváranie združení, ako sú ženské výbory v rámci družstiev, ktoré upozorňujú na problémy, ktorým ženy – farmárky čelia, a snažia sa ich riešiť. Lucia Mansaray, členka kakaového družstva Ngoleagorbu v Sierra Leone, už zaznamenala zmenu: „Ženy teraz viac zastávajú vedúce roly a majú viac zodpovedností. To sa nikdy predtým nedialo.“ Ona sama je predsedníčkou Komisie pre fairtradový príplatok vo svojom družstve.

5) Pestovatelia môžu dosiahnuť dôstojný príjem.

V západnej Afrike stále žije väčšina kakaových pestovateľov v chudobe. Je to spôsobené mnohými faktormi – od malej rozlohy fariem cez nízku produktivitu až po nízke výkupné ceny. Toto sa týka aj mnohých našich, fairtradových pestovateľov, obzvlášť preto, že mnohé družstvá predávajú za fairtradových podmienok a za minimálne fairtradové ceny a príplatok iba časť svojej úrody. Preto sa usilujeme o dosiahnutie dôstojných príjmov. V Ghane a na Pobreží slonoviny sme stanovili referenčné ceny pre dosiahnutie dôstojného fairtradového príjmu, ktoré sú vyššie než naše minimálne ceny, a niektoré spoločnosti ich vyplácajú dobrovoľne v rámci pilotných projektov pre dosiahnutie dôstojného príjmu. Spolupracujeme aj s ďalšími partnermi, ktorí nám pomáhajú presviedčať vlády, aby od spoločností požadovali kroky k dosiahnutiu dôstojných príjmov. Napríklad vyplácaním dostačujúcich cien za vypestované plodiny. Prečítajte si viac v našej správe o pokroku v oblasti dôstojných príjmov.

Tohto roku realizujeme štúdiu zaoberajúcu sa domácnosťami pestovateľov kakaa z Pobrežia slonoviny, a to tri roky od prvej štúdie. Jej cieľom je zistiť, ako sa pestovateľom v súčasnosti darí a aké kroky je potrebné podniknúť, aby sa v tejto oblasti dosiahli zmeny. Spolu so samotnými pestovateľmi, výrobcami čokolády a ďalšími partnermi usilujúcimi sa o udržateľnosť chceme vytvoriť z dôstojného príjmu normu platnú pre všetkých.

6) Existuje veľa lahodných dobrôt, z ktorých môžete vyberať!

Pestovatelia čokolády s certifikáciou Fairtrade sa nachádzajú vo viac než 20 krajinách, predovšetkým v západnej Afrike, ale tiež v Dominikánskej republike, Peru, Ekvádore a ďalších. Väčšina pestovateľov fairtradového kakaa pochádza z Pobrežia slonoviny (asi 80 %) a väčšina pestovateľov bio fairtradového kakaa pochádza z Latinskej Ameriky. Takže bez ohľadu na to, či zháňate čokoládu na varenie, kakaový prášok, alebo miestne špeciality, ponuka viac než 320 000 pestovateľov kakaa zo systému Fairtrade vás poteší.

Čokoláda je lahodná. Férová a udržateľná čokoláda nie je lepšia v chuti alebo vôni. Je lepšia v tom, že prostredníctvom nej môžete prispieť k pozitívnym zmenám, k zlepšeniu života ľudí na druhom konci sveta. A pritom je to také jednoduché – a v prípade čokolády navyše také príjemné!