Pápež František podporuje systém Fairtrade

Pápež František podporuje systém Fairtrade

Delegácia zložená zo zástupcov Fairtrade international sa stretla s pápežom Františkom, aby hovorili o obchode, zmene klímy a dopade pandémie COVID-19 na pestovateľov. Pápež na stretnutí na konci novembra v Apoštolskom paláci v Ríme vyjadril podporu systému Fairtrade.

Delegácia sa stretla s pápežom, aby predstavila prácu, ktorú Fairtrade vykonáva na celom svete na podporu vyše 5 miliónov pestovateľov, ich rodín a komunít. Zástupcovia Fairtrade z Afriky, Latinskej Ameriky, Nemecka, Luxemburska a Talianska predstavili pápežovi novú globálnu stratégiu Fairtrade na obdobie 2021 – 2025, ako dosiahnuť sociálnu a klimatickú spravodlivosť pre tú najzraniteľnejšiu časť populácie na svete.

Záznam zo stretnutia tu.

Ako darček Jeho svätosti priniesli fairtradové produkty: látky, košeľu a kenskú kávu a vyzvali ho, aby prehovoril o problémoch, ktoré charakterizujú životné podmienky pestovateľov z južnej pologule. Mary Kinyua, prezidentka Fairtrade International, pricestovala pre túto zvláštnu príležitosť z Kene a uviedla: „Bolo mi cťou podeliť sa s pápežom o to, čo Fairtrade robí. Fairtrade má svoje korene medzi katolíckymi aktivistami, ktorí sa spojili, aby zmenili pravidlá tradičného obchodu a vytvorili prepojenie medzi spotrebiteľmi a poľnohospodármi na celom svete.“

Paolo Pastore, riaditeľ Fairtrade Taliansko, na stretnutí uviedol: „Vyše 2 300 spoločností na svete sa v rámci princípov Fairtrade zaviazalo platiť pestovateľom spravodlivé ceny za ich výrobky a proklamovalo spoločné úsilie v boji proti detskej práci a odlesňovaniu.“ Miguel Munguia, ktorý hovoril za latinskoamerických pestovateľov, požiadal pápeža, aby vo svojich modlitbách pamätal na poľnohospodárske komunity zasiahnuté pandémiou COVID a nedávno navyše aj ekologickými katastrofami, ako je hurikán Eta.