Osem príkladov, ako fairtradoví pestovatelia chránia životné prostredie

Osem príkladov, ako fairtradoví pestovatelia chránia životné prostredie

Na celom svete sú milióny pestovateľov, ktorí sú na poľnohospodárstve finančne závislí. Pre nich je teraz klimatická zmena tou najzásadnejšou hrozbou, ktorej čelia.

Ochrana životného prostredia je jedným zo základných princípov systému Fairtrade. Aby mohli pestovatelia predávať svoje produkty s označením Fairtrade, musia dbať na ochranu pôdy a vody, bojovať so škodcami, nepoužívať škodlivé chemikálie, nakladať správne s odpadmi, znižovať produkciu skleníkových plynov a chrániť biodiverzitu. Tu je osem príkladov toho, čím Fairtrade pomáha pestovateľom prekonať klimatickú hrozbu a znižovať uhlíkovú stopu.

1 OBNOVOVANIE LESOV

Mnoho fairtradových družstiev sa rozhodlo investovať fairtradový príplatok do projektov na obnovu lesov. Vysadenie nových stromov do odlesnenej a zničenej pôdy zabraňuje erózii pôdy. Stromy v sebe navyše ukladajú oxid uhličitý, prispievajú k zachovaniu biodiverzity, chránia pôdu a sú prirodzeným prostredím pre miestne druhy rastlín a živočíchov.

Napríklad pestovateľská organizácia Sireet OEP vysadila v priebehu jediného roka vo východnej Afrike 150-tisíc stromov.

2 ZÁKAZ ŠKODLIVÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH CHEMIKÁLIÍ

Fairtrade zakazuje používanie niektorých pesticídov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a všeobecne pestovateľov vedie k tomu, aby používanie pesticídov znižovali.

Vietnam je celosvetovo známym vývozcom veľkého množstva kávy a pestovatelia sa často stretávajú s negatívnymi dopadmi pesticídov na životné prostredie. Družstvo Eakiet, ktoré bolo jedným z prvých fairtradových družstiev vo Vietname, pôsobí v regióne s bohatými zásobami prírodných zdrojov a s niekoľkými národnými parkami. Vďaka preškoleniu prestalo družstvo pesticídy a herbicídy používať. Pokiaľ sa tu začne vo veľkom vyskytovať škodlivý hmyz, používajú teraz na jeho vypudenie namiesto pesticídov zalievanie vodou pod vysokým tlakom. Počas obdobia dažďov, keď sa riziko škodcov a ochorenia rastlín zvyšujú, tu pestovatelia prerezávajú stromy a odburiňujú pôdu.

3 PESTOVANIE STROMOV AJ PLODÍN ZÁROVEŇ

Pestovanie stromov a niekoľkých druhov plodín dohromady zvyšuje výnosy rodinných fariem a zároveň zlepšuje príjem rodín.

Stromy poskytujú plodinám tieň a opadané rozkladajúce sa lístie obohacuje pôdu, ktorá je potom úrodnejšia. Tento spôsob hospodárenia navyše diverzifikuje produkciu potravín.

4 ŠKOLENIA NA ZNIŽOVANIE DOPADOV KLIMATICKÝCH ZMIEN

Fairtrade poskytuje pestovateľom školenia, ako znižovať dopady klimatických zmien. Tieto školenia ponúkajú pestovateľom rady, ako prispievať k tvorbe živín v pôde. Taká pôda potom podporuje zdravie rastlín a žijú v nej živočíchy, ktoré pomáhajú v boji so škodcami a chorobami.

V roku 2013 napadol farmy pestujúce bio banány v peruánskej oblasti Piura škodca z rodu strapiek, ktorého premnoženie prisudzujú pestovatelia klimatickej zmene. Premnoženie tohto škodcu malo dopad na 40 % fariem a znížilo vývoz o 30 %. V rámci spolupráce s jedným nemeckým predajcom, miestnou univerzitou a poľnohospodárskym družstvom pestovateľov banánov realizovala organizácia Fairtrade projekt, počas ktorého pestovateľov preškolila tak, aby premnoženie škodcu riešili zvyšovaním biodiverzity a využívaním miestnych rastlín odpudzujúcich tento hmyz. Vďaka projektu sa podarilo dostať škodcu pod kontrolu a znížiť množstvo poškodenej úrody na minimum.

5 PROJEKTY NA OCHRANU PRÍRODY

Družstvo Coobana v Paname používa časť fairtradového príplatku, ktorý získavajú vďaka predaju banánov, na ochranu ohrozených korytnačiek, ktoré sa liahnu na blízkych plážach. Peniaze dávajú miestnej nevládnej organizácii, konkrétne na financovanie hliadok strážiacich pláž počas nocí v sezóne, keď sa korytnačky liahnu, a na upratovanie pobrežia. Podporu družstva Coobana majú aj riečne lamantíny. Prostredníctvom samostatného fondu družstvo chráni a pomáha kŕmiť miestnu populáciu lamantínov, ktoré trpia vysokým znečistením riek.

6 FAIRTRADOVÉ UHLÍKOVÉ KREDITY

Uhlíkové kredity sú tony oxidu uhličitého, ktoré sa vďaka rôznym opatreniam nedostali do atmosféry alebo ktoré z nej boli odstránené. Firmy si môžu kredity kúpiť a prijať tak zodpovednosť za svoje emisie. Organizácie drobných pestovateľov využijú financie z uhlíkových kreditov na realizáciu projektov udržateľnosti, ako je zalesňovanie alebo prechod na variče využívajúce bioplyn. Financovanie týchto projektov kryjú uhlíkové kredity a pestovatelia navyše získajú fairtradový príplatok. Viac o uhlíkových kreditoch Fairtrade (v angličtine) nájdete na tomto odkaze.

7 PRECHOD NA ZELENÚ ENERGIU

Veľkým problémom v Etiópii je vyrubovanie lesov kvôli palivovému drevu. Masívne odlesňovanie je priamo spojené s miestnou chudobou. Ľudia sa snažia zachovať si zdroj obživy a 46 % vyrubovania lesa súvisia s ich každodennou spotrebou. Mnoho domácností tu tradične varí na otvorenom ohni, čo je škodlivé tak pre životné prostredie, ako aj pre zdravie. Používanie otvoreného ohňa na pevné palivá má celosvetovo ročne na svedomí 4,3 milióna predčasných úmrtí (podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie). Dym zabije viac ľudí než tuberkulóza, AIDS a malária dohromady. Etiópske družstvo Oromia sa zapojilo do iniciatívy uhlíkových kreditov a zadovážilo variče na bioplyn. Vďaka projektu získalo 10 000 pestovateľov kávy 20 000 varičov. Nové spotrebiče znižujú používanie palivového dreva o 50 %, znižujú množstvo škodlivých častíc sadzí o 24 – 45 % a množstvo uhlíkových emisií až o 70 %. Ako palivo sa v týchto varičoch na bioplyn používa hnoj a vedľajší produkt ich prevádzky možno použiť ako biohnojivo na farme.

Viac o družstve Oromia

8 ZNIŽOVANIE SPOTREBY VODY

Družstvo COOCAFE v Kostarike využilo časť fairtradového príplatku na nový systém úpravy vody pri spracovaní kávy. Tento systém znížil množstvo vody nutné na spracovanie 225 kg kávy z 2 000 – 3 000 litrov na 200 litrov.

 

Heather Nicholson a redakcia

https://www.fairtrade.org.uk/media-centre/blog/8-ways-fairtrade-farmers-protect-the-environment/