MDŽ: Nová studie Fairtrade Foundation upozorňuje na stále přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami v komunitách globálního Jihu

MDŽ: Nová studie Fairtrade Foundation upozorňuje na stále přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami v komunitách globálního Jihu

Praha, 5. března 2020 – Posilování postavení žen je jedním z cílů systému Fairtrade. U příležitosti mezinárodního dne žen, který u nás poněkud zprofanovala desetiletí socialismu, ale který je důležitou připomínkou potřeby rovnoprávnosti mezi muži a ženami, proto i Fairtrade upozorňuje na to, že ženy by měly mít spravedlivý podíl na rozhodování v komunitách, kde žijí. Palčivý problém je to často právě v zemědělských regionech globálního Jihu, kde přetrvává tradiční rozdělení rolí, ženy dostávají za práci méně peněz než muži a méně často vlastní půdu.

„Podle poslední studie Fairtrade Foundation například v Pobřeží slonoviny odvádějí ženy 68 procent práce na kakaových farmách. Ta zahrnuje činnosti jako sázení a sklizeň, kvašení, sušení či balení kakaových bobů. Další povinnosti pak mají v domácnostech. Přesto mají tamní ženy méně práv než muži a dostávají za svou práci o polovinu peněz méně než muži, a to pouze přibližně půl dolaru denně. To je částka, která je podle Světové banky za hranicí extrémní chudoby. Podle této studie také pouze 25 procent žen pěstitelek vlastní půdu přímo a navíc mají menší a tedy méně výnosné pozemky,” popisuje Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

Podle předchozích statistik Fairtrade International z roku 2016 celosvětově čtvrtinu pěstitelů a najatých dělníků tvoří na certifikovaných fairtradových farmách ženy (jedná se o cca 415 000 žen). Většina z nich pěstuje kávu a čaj a pochází z Afriky a Středního východu.

Mezi zaměstnanci na fairtradových plantážích a farmách (tedy lidmi, kteří nejsou vlastníky půdy, ale placenou pracovní silou) tvoří ženy téměř polovinu (49 procent). Největší podíl ženské práce představuje výroba sušeného ovoce, květin a sportovních míčů. Téměř devadesát procent žen zaměstnaných na fairtradových farmách pracuje na čajových plantážích (62 procent) a květinových farmách (27 procent).

Jak Fairtrade podporuje rovnost?

Fairtrade zahrnuje: