Lepšie riadené fairtradové družstvá viac profitujú zo systému Fairtrade

Lepšie riadené fairtradové družstvá viac profitujú zo systému Fairtrade

Fairtrade International zverejnila správu o priebežných výsledkoch svojho Západoafrického programu Fairtrade pre kakao. Ten bol spustený v polovici roka 2016 s cieľom posilniť fairtradové kakaové družstvá v Ghane a Pobreží slonoviny, pomôcť im dosiahnuť vytvorenie dlhodobých obchodných vzťahov a v dôsledku toho aj dôstojných príjmov pre pestovateľov. Program vychádza z toho, že keď sú pestovateľské družstvá lepšie riadené a viac zamerané na svojich členov, predstavujú udržateľnejších obchodných partnerov a prispievajú k vyšším príjmom pestovateľov.

Úvodná správa opisuje zistenie vychádzajúce z auditných dát organizácie Fairtrade a tiež z prieskumu z rokov 2018 a 2019, ktorý bol uskutočnený medzi manažmentom družstiev a jeho členmi – pestovateľmi.

Správa nám poskytuje spätnú väzbu, vďaka ktorej môžeme vidieť, ktoré družstvá posilňujú a ktorým je potrebné venovať viac pozornosti, či už v podobe školenia, konzultácií, propagácie alebo inak,“ uviedol Edward Akapire, vedúci Fairtrade Africa pre západoafrický región, ktorý tu program implementuje.

Medzi kľúčové zistenia správy patria:

Správa dáva tieto zistenia do súvislosti s premisou Západoafrického programu Fairtrade pre kakao, podľa ktorej tie producentské organizácie, ktoré sú silnejšie v oblasti manažmentu, dobrého riadenia a schopnosti reagovať na potreby svojich členov z radov pestovateľov, sú odolnejšími a lepšími obchodnými partnermi. To v dôsledku zvyšuje ich predaje za podmienok Fairtrade a umožňuje pestovateľom približovať sa k hranici dôstojného príjmu.

Niekoľko zistení uvedených v správe tiež zdôrazňuje pretrvávajúce výzvy tak pre organizáciu Fairtrade, ako aj pre odvetvie kakaa ako takého. Patrí medzi ne okrem iného potreba zvýšiť ekonomický vplyv pestovateľov a pokračovať v posune k rovnoprávnosti žien v družstvách aj v komunitách.