Konkrétne príbehy pomoci z Fondu na podporu fairtadových pestovateľov

Konkrétne príbehy pomoci z Fondu na podporu fairtadových pestovateľov

Fond pomohol od jari už tisícom farmárov a robotníkov aj ich komunitám vyrovnať sa s bezprostrednými následkami krízy. V Afrike, ázijsko-tichomorskom regióne aj na americkom kontinente patrilo ku kľúčovým aktivitám nasledujúce: distribúcia osobných ochranných pomôcok a základných potravín v rámci producentských sietí, testovanie, hygiena a osveta o prevencii šírenia vírusu, ochrana zdrojov, aby bolo možné zvládať zvyšujúce sa výrobné náklady, dočasné vyplácanie miezd zamestnancom postaveným mimo služby – v niektorých regiónoch.

Podľa reportu Fairtrade Africa (FTA) boli najväčším príjemcom prostriedkov fondu pestovatelia kvetín, ktorí dostali takmer 200 000 eur z celkovej sumy okolo 668 000 eur. FTA rozdelila prostriedky z fondu 245 producentským organizáciám a na nasledujúcich riadkoch uvádzame len niekoľko z mnohých príkladov toho, ako boli použité.

Viac príbehov od našich afrických fairtradových pestovateľov nájdete tu.

Pestovatelia spadajúci do siete CLAC (Karibik, Latinská a Stredná Amerika) využili 70 % z 460 000 eur z fondu na pomoc 117 družstvám. Odhaduje sa, že prostriedky z fondu zatiaľ pomohli takmer 73 tisícom ľudí v regióne.

Tu nájdete viac príbehov o tom, ako sa pestovatelia z oblasti CLAC vyrovnávajú s dopadmi pandémie COVID-19.

V rámci siete NAPP (pestovatelia ázijsko-tichomorskej oblasti) bola väčšina prostriedkov zo sumy 761 000 eur rozdelená medzi pestovateľov čaju a kávy. Nasledovali pestovatelia byliniek a korenia, ryže a čerstvého ovocia. Z tejto pomoci malo prospech viac než 262 000 ľudí.

Viac osobných skúseností našich pestovateľov v regióne NAPP nájdete tu.

Ďalšie príklady pomoci nájdete tu.