Fairtradové květiny mají nižší uhlíkovou stopu než výpěstky z evropských skleníků

Fairtradové květiny mají nižší uhlíkovou stopu než výpěstky z evropských skleníků

Svatý Valentýn tradičně zvýšil prodeje květin a přirozeně také znovu rozvířil debatu o tom, za jakých podmínek jsou řezané květiny prodávané na našem trhu pěstovány a jak se k nám dostávají.

Ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková na toto téma hovořila přímo na „Valentýna“ v pořadu Radiofórum na stanici Český rozhlas Plus. Připomněla, že pěstování květin na konvenčních farmách především ve východní Africe, ale také v Jižní Americe, s sebou nese řadu etických a ekologických problémů, od nevhodných nebo dokonce zdraví poškozujících pracovních podmínek přes nedostatečnou odměnu za práci až po plýtvání pitnou vodou a poškozování životního prostředí. „Systém Fairtrade naproti tomu zajišťuje pracovníkům na fairtradových květinových farmách důstojný příjem, odpovídající pracovní podmínky včetně ochranných pomůcek, nárok na dovolenou, na zdravotní péči, zakazuje využívání pitné vody k zavlažování a vyžaduje kontrolované nakládání s používanými chemikáliemi. Fairtradový příplatek pak slouží k financování projektů, které pomáhají jak zaměstnancům, tak celé komunitě – jedná se například o stipendia a další podporu vzdělávání, ale také třeba financování zdravotní péče nebo výstavbu porodnice, jako tomu bylo v případě farmy Oserian,“ říká Hana Malíková.

Fairtrade International navíc 14. 2. 2019 zveřejnila studii, kterou vypracovala společnost Treeze a z níž vyplývá, že uhlíková stopa fairtradových květin vypěstovaných v Keni je i přes leteckou dopravu do Evropy stále nižší než uhlíková stopa květin vypěstovaných v Holandsku. „Důvodem je to, že v Nizozemí se květiny pěstují ve sklenících, které musejí být vyhřívané, proto je zde produkce skleníkových plynů 5,5krát vyšší a spotřeba energie 6,5krát vyšší než na fairtradových farmách v Keni. Organická holandská farma má o 35 % nižší spotřebu energie než konvenční farma tamtéž, stále je ale vyšší než spotřeba energie na keňské farmě,“ vysvětluje Hana Malíková. Upozorňuje ale také na to, že ekologická stopa vody je při pěstování růží v Keni v porovnání s Holandskem dvojnásobná, což je dáno nedostatkem pitné vody v Keni a dosud špatným systémem vícečetného použití vody, malým využíváním dešťové vody atd.

„Samozřejmě nejlepším řešením je stále nákup květin z lokálních zdrojů. Květinářství a zahradnictví, která se na šetrnou produkci lokálních květin specializují, je čím dál více,“ poznamenává na závěr H. Malíková. „Pokud však chcete pořídit řezanou květinu v době, kdy je u nás vegetační klid, pak je fairtradová květina určitě dobrou volbou i navzdory tomu, že musela být do Evropy dopravena letecky.“

Jaké jsou hlavní problémy pěstování květin na konvenčních farmách ve Východní Africe a jak je Fairtrade pomáhá řešit, se dočtete zde.

Fakta o fairtradových květinách: