COVID-19: dopady na pestovateľov kávy na globálnom Juhu

COVID-19: dopady na pestovateľov kávy na globálnom Juhu

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla prakticky celý svet. Čo sa týka priamo pestovateľov kávy, pandémia dopadla na rôzne oblasti rôznym spôsobom a mení sa zo dňa na deň. Zatiaľ čo v niektorých krajinách sa obmedzenia pohybu pomaly uvoľňujú, v iných sa, naopak, zavádzajú. Globálne ceny kávy sú teraz silne premenlivé vzhľadom na neistotu na trhoch s komoditami. To vrhá pestovateľov do značnej neistoty a ohrozuje zdroj ich živobytia. V niekoľkých regiónoch s vysokou produkciou, ako je napríklad Honduras alebo Peru (stav na konci júla 2020 – pozn. redakcie), je zásadne obmedzený pohyb osôb, čo bude mať dopad na zber, prepravu a spracovanie kávy.

Latinská Amerika

Niektoré kávové družstvá museli kvôli obmedzeniam prepravy zaistiť zber produkcie pozdĺž ciest – jednému družstvu sa takto podarilo prepraviť 600 000 kg. V Brazílii a v Peru zber teraz prebieha a pestovatelia hlásia problémy s nedostatkom pracovnej sily.

Navzdory okolnostiam zostáva dopyt po káve vysoký – zber v Strednej Amerike sa skončil ešte pred tým, než región zasiahla pandémia a producenti teraz pracujú len so zlomkom pracovnej sily, ktorá sa podieľa na vývoze kávy. Prístavy sú otvorené, takže je možné tovar odosielať. Pestovatelia v Hondurase však majú problémy s vnútroštátnou prepravou kávy vzhľadom na obmedzenia pohybu a zvyšujúci sa počet nakazených.

Afrika

Aktuálne panuje silný dopyt po kenskej káve a očakáva sa, že dodávateľské reťazce dopady pandémie ešte len pocítia, pretože aukcie kávy v Nairobi sú uzavreté vzhľadom na obmedzenia pohybu v meste a zákaz vychádzania od západu do východu slnka sťažuje vyzdvihovanie a doručovanie tovaru. Naproti tomu z Tanzánie hlási organizácia Fairtrade Africa, že tu nie je žiadny dopyt po starých zásobách a na sezónu 2020 ešte neboli uzavreté žiadne zmluvy. Rušia sa aj objednávky a producenti bojujú s omeškaniami spôsobenými reštrikciami v cieľových destináciách.

Z Ugandy hlásia zrušenie zmlúv dve kávové fairtradové družstvá a päť ďalších usilovne pracuje na plnení objednávok. Problémom je aj nedostatok zamestnancov a výpadky v preprave a panujú tu obavy z vývoja počas zostávajúcich 3 mesiacov zberu odrody Arabica. Etiópski pestovatelia hlásia, že zber prebieha ako obvykle a môžu využívať bezplatné prístavné služby v Džibuti, ktoré na nasledujúce tri mesiace ponúkla vláda. V Rwande došlo v dôsledku vládnych opatrení k uzavretiu niektorých tovární, no pestovatelia v Burundi hlásia obvyklú prevádzku. Okrem dopadov ochorenia COVID-19 utrpeli regióny produkujúce kávu vo východnej Afrike aj povodne a zosuvy pôdy. Niektorým pestovateľom tieto prírodné pohromy poškodili úrodu a infraštruktúru.

Ázia

Ceny komodít tu klesajú a nejavia známky skorého vzostupu. Celkovo tu dopady pandémie zostávajú nepredvídateľné. V Indonézii obnovujú trhy s kávou pomaly svoje obchodné aktivity a po uvoľnení reštrikcií sa zlepšuje aj logistika. Producenti aj kupujúci však čelia nedostatku hotovosti vzhľadom na nižšie objednávky a narušenie dodávok. Producenti nemajú na výber a musia zber predávať za nízke ceny, aby naplnili aspoň svoje základné životné potreby.

Vo Vietname poklesol predaj fairtradovej kávy o 20 % a cena bežnej konvenčnej kávy pomaly klesá – pestovatelia na Centrálnej vysočine, ktorá je najvýznamnejšou oblasťou pre pestovanie kávy vo Vietname, predávali začiatkom mája kilo kávy za 1,28 USD.

V Indii nesmú pestovatelia kávy v Kerale vychádzať a kvôli vysokému počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 sú stále v „červenej zóne“. Je tu obmedzená preprava kávy a obchodovanie, no niektorým producentom sa podarilo ich kávu spracovať už pred začatím reštrikcií a mohli tak svoj tovar expedovať. Iní skladujú svoju úrodu v sklade a čakajú na obnovenie prác, aby bolo možné kávu spracovávať a exportovať. Aby toho nebolo málo, bojujú pestovatelia v Kerale v niekoľkých oblastiach tohto štátu s kŕdľom takzvaných „kávových sarančí“.