Certifikácia Fairtrade a licenčná zmluva

Certifikácia Fairtrade a licenčná zmluva

Aby bola zaistená transparentnosť a dôveryhodnosť systému Fairtrade, je dodávateľský reťazec výrobkov Fairtrade dôsledne kontrolovaný. Pre výrobu alebo spracovanie fairtradových výrobkov, ako aj pre obchod s fairtradovými surovinami je nutná certifikácia Fairtrade, ktorú zaisťuje nezávislá spoločnosť Flocert so sídlom v Nemecku.

Podrobnosti k certifikácii Fairtrade nájdete nižšie.

Spoločnosti, ktoré chcú uvádzať na trh výrobky so známkou FAIRTRADE a/alebo s označením suroviny obchodovanej za Fairtrade podmienok (FSI) pod svojou vlastnou značkou, musia uzavrieť licenčnú zmluvu s Fairtrade International prostredníctvom Fairtrade Česko a Slovensko.

Podrobnosti o licenčnej zmluve nájdete nižšie.

 

CERTIFIKÁCIA FAIRTRADE

 

 

LICENČNÁ ZMLUVA FAIRTRADE

 

 

Kontakt:

Kristína Hajniková, obchod a marketing na Slovensku: kristina.hajnikova@fairtrade-slovensko.sk
Gabriela Kozlová, vedoucí oddělení marketingu a obchodu: Gabriela.kozlova@fairtrade-cesko.cz
Michaela Nová, koordinátorka licenčního řízení: licence@fairtrade-cesko.cz