V sobotu 8. mája si pripomíname Svetový deň pre spravodlivý obchod

Bratislava, 6. 5. 2021 – Každý rok druhú májovú sobotu si pripomíname Svetový deň pre fair trade, ktorý je venovaný podpore spravodlivého obchodu. Ten dáva príležitosť pestovateľom, remeselníkom a zamestnancom v krajinách tzv. globálneho Juhu (Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky) uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok.

„Realita je však taká, že napríklad celá domácnosť pestovateľa kakaa v Pobreží Slonoviny si teraz za deň zarobí priemerne len 6,5 eura, takže napríklad čokoládu by si sami mohli dopriať len veľmi ťažko, aj keby u nich bola dostupná,“ pripomína Hana Malíková, riaditeľka neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko. Odhaduje sa, že na kakaových plantážach v západnej Afrike sú nútené pracovať viac 2 milióny detí.

Vláda Pobrežia Slonoviny navyše nedávno oznámila, že sa na nasledujúcich šesť mesiacov zníži cena kakaa vykupovaného od pestovateľov o 25 %. Organizácia Fairtrade International preto vyzvala Európsku komisiu, aby sa v nariadení o náležitej kontrole ľudských práv pre sektor kakaa a čokolády v EÚ zaviazala uznať dôstojný príjem. „Pestovatelia z družstiev s certifikáciou Fairtrade budú za predané kakaové bôby v tomto období dostávať zaručenú minimálnu fairtradovú cenu, pretože vládou stanovená cena klesla pod jej úroveň. Za podmienok Fairtrade však, bohužiaľ, predajú len časť svojej produkcie, pretože dopyt po kakau s etickou certifikáciou stále ešte nie je dostatočný,“ pripomína H. Malíková. Navyše, pestovatelia z necertifikovaných družstiev záchrannú sieť v podobe minimálnej výkupnej ceny nemajú. 

Okrem minimálnej výkupnej ceny 2 400 USD za tonu kakaových bôbov (ktorá je teraz o 13 % vyššia než výkupné ceny stanovené vládou v Pobreží Slonoviny) dostávajú fairtradové družstvá (nielen v západnej Afrike) príplatok vo výške 240 USD za tonu, ktorý môžu investovať do zvyšovania efektivity pestovania a do rozvoja komunít, napríklad do budovanie škôl, zdrojov pitnej vody, dopravnej infraštruktúry alebo zdravotnej starostlivosti.

Pestovatelia na globálnom Juhu teraz čelia nielen nízkym výkupným cenám a klimatickej zmene, ale navyše aj pandémii COVID-19. Navzdory pokračujúcej pandémii pestovatelia naďalej pracujú, aby vyrobili potraviny a nápoje, ktoré denne nakupujeme, a snažia sa pri tom dodržiavať bezpečnosť a zároveň sa vyrovnať s pokrytím narastajúcich výrobných nákladov. Fairtrade ich v tom aj naďalej podporuje. V minulom roku sme celosvetovo prostredníctvom niekoľkých partnerov zaistili viac než 15 miliónov eur na pomoc v boji s pandémiou aj na podporu opätovného naštartovania ich podnikania.

Svetový deň spravodlivého obchodu sa vo svete slávi rôznymi spôsobmi. Jednou z možností sú Férové raňajky, ktoré mávajú podobu komunitného pikniku. Ľudia sa na podporu pestovateľov stretávajú v parkoch, záhradách či na námestiach a spoločne so svojimi známymi a susedmi vychutnávajú lokálne a fairtradové dobroty. Na Slovensku organizovalo Fairtrade Česko a Slovensko Férové raňajky prvý krát v roku 2020. Kvôli pandémii sa v roku 2020 presunuli Férové raňajky do domáceho prostredia. Tento rok sa konajú na výlete v prírode.

Hlavné benefity zapojenia pestovateľov do systému Fairtrade:

  • Dostávajú spravodlivo zaplatené a deti môžu posielať do školy (detská a otrocká práca je v certifikovaných družstvách zakázaná).
  • Demokraticky a spoločne rozhodujú o bonusovom fairtradovom príplatku.
  • V roku 2019 predstavoval fairtradový príplatok pre 1,7 milióna farmárov celkovo 190 miliónov €, priemerne teda 118 000 € na zapojené družstvo. V Pobreží Slonoviny a Ghane 220 000 pestovateľov rozhodovalo o 25 miliónoch €.
  • Sú zapojení do spolurozhodovania o celom nastavení systému Fairtrade, na výročných valných zhromaždeniach organizácie majú 50 % volebných hlasov.
  • Dbajú na dodržiavanie ľudských práv a vytvárajú protidiskriminačné programy.
  • Výbory pre nerovnosti mužov a žien zaisťujú, aby sa pracovníčky na farme nebáli ozvať, čo sa týka problémov diskriminácie, mzdovej nerovnosti alebo sexuálneho obťažovania.
  • Pestujú šetrne k životnému prostrediu a posilňujú svoju odolnosť proti globálnym zmenám klímy.
  • Expertné a praktické poradenstvo pomáha družstvám zavádzať ekologické fairtradové štandardy zahrňujúce zákaz odlesňovania, redukciu uhlíkovej stopy a ochranu biodiverzity.

150 91 V sobotu 8. mája si pripomíname Svetový deň pre spravodlivý obchod 2021-05-06