Nová štúdia ukazuje, že systém Fairtrade u certifikovaných pestovateľov kakaa zvyšuje životnú úroveň

Nová štúdia životnej úrovne rodín pestovateľov kakaa ukazuje, že systém Fairtrade zvyšuje ich príjmy a v priemere umožňuje zvyšovať výdavky pestovateľov na základné potreby o 9 až 14 %. Štúdia poukázala tiež na významne vyššie investície do vzdelávania medzi fairtradovými pestovateľmi. Dáta takisto preukazujú, že pestovatelia z najchudobnejšieho prostredia majú z certifikácie Fairtrade najväčší prospech. Ich príjem z pestovania kakaa je o 69 % vyšší oproti ich necertifikovaným kolegom.

Štúdia z roku 2021 „Vplyv Fairtrade na zabezpečenie potravín a životnej úrovne pestovateľských domácností: Insights from Côte d’Ivoire“ od Isabel Knöβlsdorfer z nemeckej Univerzity Goettingen a jej spolupracovníkov analyzovala dáta z 500 náhodne vybraných domácností pestovateľov kakaa na Pobreží slonoviny. Rovnomerne boli zastúpení členovia fairtradových družstiev a necertifikovaní pestovatelia.

Pobrežie slonoviny je najväčším svetovým producentom kakaa a napriek svetovej obľube čokolády zostáva jeho pestovanie pre tamojších pestovateľov veľmi neistým spôsobom obživy. Výsledky štúdie ukázali, že kakao je jednoznačne najdôležitejším zdrojom príjmu pre väčšinu skúmaných domácností a predstavuje v priemere 76 % celkových príjmov domácnosti.

Anne-Marie Yao, regionálna manažérka Fairtrade Africa, k výsledkom štúdie uviedla: „Potvrdzuje sa, že Fairtrade znamená viac peňazí pre najchudobnejších certifikovaných pestovateľov kakaa, ktoré môžu vynaložiť na základné veci nad rámec obstarania každodenného jedla. Zarábať dostatok peňazí na to, aby sme si mohli dovoliť vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, je niečo, čo všetci považujeme za samozrejmosť, je to kľúčová podmienka, aby sme mohli žiť dôstojne.“

Štúdia Isabel Knöβlsdorfer takisto zaznamenala významne vyššie investície do vzdelávania medzi fairtradovými pestovateľmi. Toto zistenie prispieva k obrazu toho, ako systém Fairtrade prispieva k vzdelávaniu detí. Štandardy Fairtrade zakazujú detskú prácu a investície z fairtradového príplatku podporujú zvyšovanie povedomia o právach detí a je možné z nich platiť školné alebo renovovať školské budovy.

Štúdia bola vytvorená podľa nového prístupu, ktorý sa zameriava na to, za čo domácnosti míňajú peniaze. Autori tak posúdili vplyv systému Fairtrade na životnú úroveň, nielen na príjem domácnosti. Podľa údajov z výskumu existujú významné rozdiely v spôsobe, akým pestovatelia míňajú svoje príjmy, v závislosti od úrovne ich príjmov. Najchudobnejší poľnohospodári investujú do uspokojovania základných potrieb, ako je bývanie a oblečenie. O niečo bohatšie domácnosti už míňajú viac aj za vzdelávanie a dopravu.

Vďaka vyšším príjmom míňajú certifikovaní fairtradoví pestovatelia podstatne viac (18 %) za nepotravinárske potreby pre domácnosť ako tí, ktorí nie sú certifikovaní. Ďalej investujú do vzdelávania pre svoje deti (o 33 % viac), dopravy (o 28 % viac) a voľného času/socializácie (o 12 % viac), čo naznačuje vyššiu kvalitu života certifikovaných pestovateľov. Vyššie príjmy majú vďaka vyšším výnosom z plodín, a to vďaka lepšiemu prístupu k technológiám a poľnohospodárskemu vzdelávaniu vyplývajúceho z certifikácie.

Lepšie organizované družstvá sú výhodnejšie pre všetkých pestovateľov s certifikáciou aj bez nej, ale čistý účinok certifikácie je väčší pri menej majetných družstvách. Pozitívny vplyv Fairtrade na výnosy je pri týchto družstvách väčší. Medzitým ďalší externý výskum založený na rovnakom súbore dát, ktorý vypracoval Jorge Sellare a kol., ukazuje, že Fairtrade vedie k výrazne vyšším zberom z kakaa (zvýšenie o 13 až 21 %, v závislosti od typu družstva). Výsledkom je vyšší príjem a o 18 % vyššia životná úroveň pre pestovateľov kakaa.

Štúdia: Vplyv Fairtrade na zabezpečenie potravín a životnej úrovne pestovateľských domácností: Insights from Côte d’Ivoire

Zdroj skráteného článku

150 70 Nová štúdia ukazuje, že systém Fairtrade u certifikovaných pestovateľov kakaa zvyšuje životnú úroveň 2021-08-19