Adela Vinczeová, Bohumil Kartous a ďalšie osobnosti sú tvárami kampane FAIRTRADE. Moja férová voľba

Fairtrade Česko a Slovensko spúšťa ďalšiu kampaň na podporu zvýšenia povedomia českej a slovenskej verejnosti o systéme certifikácie Fairtrade a hodnotách, ktoré reprezentuje (spravodlivá odmena za prácu, zákaz detskej a nútenej práce, pestovanie šetrné k životnému prostrediu). Kampaň s názvom „FAIRTRADE. Moja férová voľba“ odštartuje pri príležitosti Svetového dňa dôstojnej práce.

Více

Za akých podmienok sa pestuje bavlna? Viac než stotridsať parkov po celej ČR a SR hostí výstavu fotografií o živote a problémoch pestovateľov bavlny

Bavlna patrí medzi najdôležitejšie a najstaršie textilné suroviny. Väčšina bavlny s minimom pesticídov, bez detskej práce, s dôstojnými výkupnými cenami pochádza od drobných pestovateľov v systéme Fairtrade. Podmienky panujúce na bavlníkových poliach v Indii priblížila výstava pod šírym nebom nazvaná Život v bavlne, ktorá sa koná od 2. októbra do 9. októbra 2021 a je možné ju vidieť v 30 parkoch Slovenska a 100 parkoch Česka.

Více

Podmienkou klimatickej spravodlivosti je spravodlivé obchodovanie

Medzinárodná komunita musí bojovať s nespravodlivosťami v obchode, presadzovať transparentnosť a zodpovednosť v dodávateľských reťazcoch, zaistiť finančné mechanizmy na podporu klímy a dôstojné platy a príjmy pre drobných poľnohospodárov, remeselníkov a robotníkov všade vo svete. Inak nebude možné úspešne riešiť klimatickú krízu a zaistiť udržateľnú budúcnosť pre všetkých.

Více

Nový posilnený fairtradový štandard pre čaj

Fairtrade International aktualizovala existujúci štandard pre čaj, teda pravidlá, ktoré platia pre čajové družstvá a plantáže s certifikáciou Fairtrade. Cieľom je, aby celý systém reagoval na niektoré základné problémy, s ktorými ľudia pracujúci na čajových plantážach bojujú. Štandard napríklad po novom obsahuje prísnejšie špecifikácie, pokiaľ ide o štandardy bývania a hygienické podmienky, a nové požiadavky na zaistenie pravidelného hodnotenia bývania a práce. 

Více