Aktuality SK

Nový posilnený fairtradový štandard pre čaj

Fairtrade International aktualizovala existujúci štandard pre čaj, teda pravidlá, ktoré platia pre čajové družstvá a plantáže s certifikáciou Fairtrade. Cieľom je, aby celý systém reagoval na niektoré základné problémy, s ktorými ľudia pracujúci na čajových plantážach bojujú. Štandard napríklad po novom obsahuje prísnejšie špecifikácie, pokiaľ ide o štandardy bývania a hygienické podmienky, a nové požiadavky na zaistenie pravidelného hodnotenia bývania a práce. 

Více

Tohtoročná Výstava na stromoch bude o pestovaní bavlny v Indii. Dostaňte výstavu aj do vášho parku.

Od soboty 2. októbra 2021 bude visieť nová plagátová výstava Život v bavlne na desiatkach miest v republike. Bude sa jednať už o druhý ročník celorepublikovej akcie Výstava na stromoch. Tohtoročný ročník sa zameriava na podmienky pestovania bavlny v Indii a upozorňuje na dôležité témy ako zaobchádzanie s vodou, chudobu pestovateľov alebo geneticky modifikovanými plodinami.

Více

Nová štúdia ukazuje, že systém Fairtrade u certifikovaných pestovateľov kakaa zvyšuje životnú úroveň

Nová štúdia životnej úrovne rodín pestovateľov kakaa ukazuje, že systém Fairtrade zvyšuje ich príjmy a v priemere umožňuje zvyšovať výdavky pestovateľov na základné potreby o 9 až 14 %. Štúdia poukázala tiež na významne vyššie investície do vzdelávania medzi fairtradovými pestovateľmi. Dáta takisto preukazujú, že pestovatelia z najchudobnejšieho prostredia majú z certifikácie Fairtrade najväčší prospech. Ich príjem z pestovania kakaa je o 69 % vyšší oproti ich necertifikovaným kolegom.

Více

Fairtrade zavádza referenčné ceny pre kolumbijskú kávu

V rámci pokračujúceho úsilia o dosiahnutie udržateľného živobytia fairtradových pestovateľov zverejnila organizácia Fairtrade svoje prvé referenčné ceny pre kolumbijskú kávu. Tieto referenčné ceny pokrývajúce dôstojný príjem sú výrazom toho, že Fairtrade považuje udržateľné a stabilné ceny za jeden z kľúčových faktorov pri pestovaní kávy.

Více

Do tohtoročných Férových raňajok sa zaregistrovalo vyše 200 ľudí

Férové raňajky tento rok prebiehali netradične iba s tými najbližšími, rodinou a kamarátmi. Kvôli COVID-19 sa ľudia nemohli združovať, registrovali preto len svoje individuálne pikniky, na záhrade, v lese, na lúke alebo pri rieke. Nechceli sa vzdať svoje možnosti podporiť pestovateľov vo svete, upozorniť na ich situáciu aj prínosy Fairtrade do ich životov. Celkovo sa tento rok zaregistrovalo 33 organizátoriek a organizátorov na Slovensku a 204 v Českej republike. V oboch krajinách išlo o rekordné číslo.

Více